Linia nr 3

Rybarzowice - Bielsko-Biała

f - Nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw.

E
Df
E
Df
E
Df
E
Df
E
Df
E
En
Dn
En
Dn
Rybarzowice Dol.
04:45
05:50
06:50
07:35
08:35
09:30
10:30
11:30
12:45
13:40
14:45
16:40
17:20
18:30
20:50
Rybarzowice 
04:47
05:52
06:52
07:37
08:36
09:30
10:30
11:30
12:45
13:40
14:45
16:42
17:22
18:32
20:52
R-ce Centrum
04:49
05:54
06:54
07:39
08:37
09:30
10:30
11:30
12:45
13:40
14:45
16:44
17:24
18:34
20:54
R-ce Spółdzielnia
04:52
05:57
06:57
07:42
08:39
09:31
10:30
11:30
12:45
13:40
14:45
16:47
17:27
18:37
20:57
Buczkowice Skrz.
04:55
06:00
07:00
07:45
08:41
09:32
10:30
11:30
12:45
13:40
14:45
16:50
17:30
18:40
21:00
Meszna
04:58
06:03
07:03
07:48
08:43
09:33
10:30
11:30
12:45
13:40
14:45
16:53
17:33
18:43
21:03
Meszna „Dolna”
05:00
06:05
07:05
07:50
08:44
09:33
10:30
11:30
12:45
13:40
14:45
16:55
17:35
18:45
21:05
Bystra Spółdzielnia
05:02
06:07
07:07
07:52
08:45
09:33
10:30
11:30
12:45
13:40
14:45
16:57
17:37
18:47
21:07
Bystra „Szkoła”
05:04
06:09
07:09
07:54
08:46
09:33
10:30
11:30
12:45
13:40
14:45
16:59
17:39
18:49
21:09
Bielsko-B Krepol
05:09
06:14
07:14
07:59
08:46
09:36
10:32
11:31
12:45
13:40
14:45
17:04
17:44
18:54
21:14
Bielsko-B Apena
05:14
06:19
07:19
08:04
08:46
09:39
10:34
11:32
12:45
13:40
14:45
17:09
17:49
18:59
21:19
Bielsko-B Pl.Mickiewicza
05:15
06:20
07:20
08:05
08:47
09:40
10:35
11:33
12:46
13:41
14:46
17:10
17:50
19:00
21:20
B-B Żwirki Wigury
05:17
06:22
07:22
07:45
08:41
09:39
10:36
11:30
12:45
13:40
14:45
17:12
17:52
19:02
21:22
Bielsko Prezydent
05:18
06:23
07:23
07:45
08:41
09:39
10:36
11:30
12:45
13:40
14:45
17:13
17:53
19:03
21:23
Bielsko-B Dworzec
05:20
06:25
07:25
07:45
08:41
09:39
10:36
11:30
12:45
13:40
14:45
17:15
17:55
19:05
21:25

 

 

Wykaz oznaczeń :

f - nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw

D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

F- kursuje od poniedziałku do piątku, w dni robocze

n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII

d-nie kursuje 1.01, w 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.12

w-nie kursuje w dzień Bożego Ciała

6-kursuje w soboty 7-kursuje w niedziele